Polityka prywatności

Szanujemy prawo do prywatności użytkowników naszych usług i gwarantujemy prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, a także sposoby i cele gromadzenia plików cookies.

1. Definicje

Serwis – strona internetowa pod adresem: www.haxyl.pl; Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy www.haxyl.pl; Właściciel serwisu internetowego www.haxyl.pl – Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Rzeszowie (35-105) przy ul. Przemysłowej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092150, NIP: 813-02-67-639, REGON: 000141717; zwany też dalej „Chema” lub „Administratorem”.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez stronę Serwisu przez Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy, który jest Administratorem Danych Osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Chema zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

3. Gromadzone dane

Chema może gromadzić następujące dane dotyczące Użytkownika:

 • Informacje dotyczące korzystania ze strony Serwisu (np. adres IP, sposób korzystania);
 • Informacje techniczne o urządzeniach Użytkownika;
 • Dane z formularzy kontaktowych;
 • Rejestrację sesji Użytkownika w Serwisie.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • Marketing bezpośredni produktów i usług Chemy;
 • Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości;
 • Obsługa zgłoszeń, odpowiedzi na zapytania i rozpatrywanie wniosków;
 • Dochodzenie roszczeń związanych z wykonywaniem umów;
 • Działania dowodowe związane z wykonywaniem umów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytania/zgłoszenia dotyczące produktów, współpracy lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dane oraz podmiotom przetwarzającym dane w celach księgowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym bez wyraźnej zgody Użytkownika.

6. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych;
 • Żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

7. Polityka plików cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisem internetowym a przeglądarką. Pliki cookies są wykorzystywane do:

 • Prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
 • Monitorowania stanu sesji;
 • Dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika;
 • Analiz, statystyk i audytu wyświetleń Serwisu.

Standardowo przeglądarki internetowe umożliwiają zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu w celach określonych w niniejszej polityce cookies.